Malaysia | Negeri Sembilan | Pahang | Perak | Perlis | Kedah | Selangor | Malacca | Kelantan | Terengganu | Johor | Penang


Tag Selection


30*20mm | 30*30mm | 40*20mm | 40*30mm | 40*40mm
50*20mm | 50*30mm | 50*40mm | 50*50mm | 60*40mm
70*30mm | 70*40mm | 70*50mm | 80*40mm | 80*50mm
80*80mm | 90*60mm | 100*50mm | 100*75mm | 100*100m
30*20mm | 30*30mm | 40*20mm | 40*30mm | 40*40mm
50*20mm | 50*30mm | 50*40mm | 50*50mm | 60*40mm
70*30mm | 70*40mm | 70*50mm | 80*40mm | 80*50mm
80*80mm | 90*60mm | 100*50mm | 100*75mm | 100*100m
30*20mm | 30*30mm | 40*20mm | 40*30mm | 40*40mm
50*20mm | 50*30mm | 50*40mm | 50*50mm | 60*40mm
70*30mm | 70*40mm | 70*50mm | 80*40mm | 80*50mm
80*80mm | 90*60mm | 100*50mm | 100*75mm | 100*100m
30*20mm | 30*30mm | 40*20mm | 40*30mm | 40*40mm
50*20mm | 50*30mm | 50*40mm | 50*50mm | 60*40mm
70*30mm | 70*40mm | 70*50mm | 80*40mm | 80*50mm
80*80mm | 90*60mm | 100*50mm | 100*75mm | 100*100m
30*20mm | 30*30mm | 40*20mm | 40*30mm | 40*40mm
50*20mm | 50*30mm | 50*40mm | 50*50mm | 60*40mm
70*30mm | 70*40mm | 70*50mm | 80*40mm | 80*50mm
80*80mm | 90*60mm | 100*50mm | 100*75mm | 100*100m
30*20mm | 30*30mm | 40*20mm | 40*30mm | 40*40mm
50*20mm | 50*30mm | 50*40mm | 50*50mm | 60*40mm
70*30mm | 70*40mm | 70*50mm | 80*40mm | 80*50mm
80*80mm | 90*60mm | 100*50mm | 100*75mm | 100*100m
30*20mm | 30*30mm | 40*20mm | 40*30mm | 40*40mm
50*20mm | 50*30mm | 50*40mm | 50*50mm | 60*40mm
70*30mm | 70*40mm | 70*50mm | 80*40mm | 80*50mm
80*80mm | 90*60mm | 100*50mm | 100*75mm | 100*100m
30*20mm | 30*30mm | 40*20mm | 40*30mm | 40*40mm
50*20mm | 50*30mm | 50*40mm | 50*50mm | 60*40mm
70*30mm | 70*40mm | 70*50mm | 80*40mm | 80*50mm
80*80mm | 90*60mm | 100*50mm | 100*75mm | 100*100m
30*20mm | 30*30mm | 40*20mm | 40*30mm | 40*40mm
50*20mm | 50*30mm | 50*40mm | 50*50mm | 60*40mm
70*30mm | 70*40mm | 70*50mm | 80*40mm | 80*50mm
80*80mm | 90*60mm | 100*50mm | 100*75mm | 100*100m
30*20mm | 30*30mm | 40*20mm | 40*30mm | 40*40mm
50*20mm | 50*30mm | 50*40mm | 50*50mm | 60*40mm
70*30mm | 70*40mm | 70*50mm | 80*40mm | 80*50mm
80*80mm | 90*60mm | 100*50mm | 100*75mm | 100*100m

5 column 12cm | 15cm | 19cm | 25cm
6 column 12cm | 17cm | 25cm 
7 column 12cm | 15cm | 21cm | 25cm | 30cm
8 column 15cm | 21cm | 25cm | 30cm
9 column 15cm | 21cm | 25cm | 30cm 
10 column 15cm | 19cm | 25cm
11 column 21cm | 25cm | 30cm
13 column 20cm | 14 column 30cm
 

5 column 12cm | 15cm | 19cm | 25cm
6 column 12cm | 17cm | 25cm 
7 column 12cm | 15cm | 21cm | 25cm | 30cm
8 column 15cm | 21cm | 25cm | 30cm
9 column 15cm | 21cm | 25cm | 30cm 
10 column 15cm | 19cm | 25cm
11 column 21cm | 25cm | 30cm
13 column 20cm | 14 column 30cm
5 column 12cm | 15cm | 19cm | 25cm
6 column 12cm | 17cm | 25cm 
7 column 12cm | 15cm | 21cm | 25cm | 30cm
8 column 15cm | 21cm | 25cm | 30cm
9 column 15cm | 21cm | 25cm | 30cm 
10 column 15cm | 19cm | 25cm
11 column 21cm | 25cm | 30cm
13 column 20cm | 14 column 30cm
5 column 12cm | 15cm | 19cm | 25cm
6 column 12cm | 17cm | 25cm 
7 column 12cm | 15cm | 21cm | 25cm | 30cm
8 column 15cm | 21cm | 25cm | 30cm
9 column 15cm | 21cm | 25cm | 30cm 
10 column 15cm | 19cm | 25cm
11 column 21cm | 25cm | 30cm
13 column 20cm | 14 column 30cm
5 column 12cm | 15cm | 19cm | 25cm
6 column 12cm | 17cm | 25cm 
7 column 12cm | 15cm | 21cm | 25cm | 30cm
8 column 15cm | 21cm | 25cm | 30cm
9 column 15cm | 21cm | 25cm | 30cm 
10 column 15cm | 19cm | 25cm
11 column 21cm | 25cm | 30cm
13 column 20cm | 14 column 30cm
5 column 12cm | 15cm | 19cm | 25cm
6 column 12cm | 17cm | 25cm 
7 column 12cm | 15cm | 21cm | 25cm | 30cm
8 column 15cm | 21cm | 25cm | 30cm
9 column 15cm | 21cm | 25cm | 30cm 
10 column 15cm | 19cm | 25cm
11 column 21cm | 25cm | 30cm
13 column 20cm | 14 column 30cm
5 column 12cm | 15cm | 19cm | 25cm
6 column 12cm | 17cm | 25cm 
7 column 12cm | 15cm | 21cm | 25cm | 30cm
8 column 15cm | 21cm | 25cm | 30cm
9 column 15cm | 21cm | 25cm | 30cm 
10 column 15cm | 19cm | 25cm
11 column 21cm | 25cm | 30cm
13 column 20cm | 14 column 30cm
5 column 12cm | 15cm | 19cm | 25cm
6 column 12cm | 17cm | 25cm 
7 column 12cm | 15cm | 21cm | 25cm | 30cm
8 column 15cm | 21cm | 25cm | 30cm
9 column 15cm | 21cm | 25cm | 30cm 
10 column 15cm | 19cm | 25cm
11 column 21cm | 25cm | 30cm
13 column 20cm | 14 column 30cm
5 column 12cm | 15cm | 19cm | 25cm
6 column 12cm | 17cm | 25cm 
7 column 12cm | 15cm | 21cm | 25cm | 30cm
8 column 15cm | 21cm | 25cm | 30cm
9 column 15cm | 21cm | 25cm | 30cm 
10 column 15cm | 19cm | 25cm
11 column 21cm | 25cm | 30cm
13 column 20cm | 14 column 30cm
5 column 12cm | 15cm | 19cm | 25cm
6 column 12cm | 17cm | 25cm 
7 column 12cm | 15cm | 21cm | 25cm | 30cm
8 column 15cm | 21cm | 25cm | 30cm
9 column 15cm | 21cm | 25cm | 30cm 
10 column 15cm | 19cm | 25cm
11 column 21cm | 25cm | 30cm
13 column 20cm | 14 column 30cm
5 column 12cm | 15cm | 19cm | 25cm
6 column 12cm | 17cm | 25cm 
7 column 12cm | 15cm | 21cm | 25cm | 30cm
8 column 15cm | 21cm | 25cm | 30cm
9 column 15cm | 21cm | 25cm | 30cm 
10 column 15cm | 19cm | 25cm
11 column 21cm | 25cm | 30cm
13 column 20cm | 14 column 30cm
White Bubble Envelope Dimension
11cm x 13cm + 4cm | 13cm x 17cm + 4cm | 15cm x 18cm + 4cm
16cm x 16cm + 4cm | 18cm x 23cm + 4cm | 20cm x 25cm + 4cm
22cm x 28cm + 4cm | 26cm x 32cm + 5cm | 26cm x 36cm + 5cm 
30cm x 35cm + 5cm | 35cm x 48cm + 5cm | 40cm x 41cm + 5cm
 
White Bubble Envelope Dimension
11cm x 13cm + 4cm | 13cm x 17cm + 4cm | 15cm x 18cm + 4cm
16cm x 16cm + 4cm | 18cm x 23cm + 4cm | 20cm x 25cm + 4cm
22cm x 28cm + 4cm | 26cm x 32cm + 5cm | 26cm x 36cm + 5cm 
30cm x 35cm + 5cm | 35cm x 48cm + 5cm | 40cm x 41cm + 5cm
 
Domension
15cm x 300m | 20cm x 300m
25cm x 300m | 30cm x 300m 
35cm x 300m | 40cm x 300m
45cm x 300m | 50cm x 300m
55cm x 300m | 60cm x 300m